EnglishNorwegian

INK 2013

INK 2013: Utviklingsmidler til prosjekt for barn og unge med spesielle behov


Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012, «Kultur, inkludering og deltaking» slår fast at kulturpolitikken ikke har lykkes i målsetningen om å utjevne de sosiale skillene når det gjelder både bruk og deltakelse i kulturaktiviteter, og at funksjonshemmede fortsatt er underbrukere/deltakere i kulturfeltet.

Den kulturelle skolesekken er en arena som også skal fungere for barn og unge med spesielle behov. I den forbindelse lyses det ut prosjektmidler som går til å skape verksted, forestilling, utstilling eller annen visning.


BAKGRUNN

 

PROGRAM
 
PRESENTASJON AV PROSJEKTENE

 

NYHET: SEANSE INVITERER NI SPENNENDE PROSJEKT TIL INK 2013