EnglishNorwegian

 

TEACHING ARTIST

Seanse mottok den 22. august 2011 1 million kroner fra Kulturløftet 2 til utvikling av Teaching Artist-program i Norge.
 

Hva er Teaching Artist?

 
Teaching Artists er navnet på en amerikansk modell for langsiktige og forpliktende samarbeid mellom kunst og skolefeltet. Creative Partnerships representerer en lignende modell i England.
 
I oppleggene inngår både kunstopplevelser og kunstaktive og estetiske læreprosesser i klasserommet.
 
Forpliktende partnerskap er basis for ordningen. Avtaler om Teaching Artist-opplegg blir gjort mellom skoleledelse og kunstinstitusjonene direkte og er gjerne over flere år.

Kunstnere, gjerne ansatt i delstillinger i kunstinstitusjonene, samarbeider direkte med klasselærerne om gjennomføringen. I tillegg deltar kunstnere og lærere sammen på kurs og workshops.
 
Foruten gode kunstfaglige og barnefaglige undervisningsopplegg innebærer derfor modellen også en videreutdanning av klasselærere.
 
 
 
 
AKTUELT: I august 2012 arrangerte vi verdas fyste internasjonale Teaching Artist konferanse. Deltakerar fra heile verda kom då til Oslo for å høyre på leiande ekspertar, bidra med eigne presentasjonar og verte inspirerte til å starte eigne Teaching Artist program.